Ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a/ZET-HŽ-a osoba s invaliditetom

Člankom 36. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 4/13) utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju nezaposlene osobe s invaliditetom, i to:

- slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe,

- osobe s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama (mentalnom retardacijom),

- osobe s autizmom,

- osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkoga (multipla skleroza, miastenia gravis, cerebralna paraliza), mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epidermoliza, dijalizirani i transplantirani bolesnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta, koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,

- osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti koje dovode do trajne nesposobnosti za rad, privređivanje i samostalni život.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani RH s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu zahtjeva:

Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o invaliditetu – Rješenje ili  Nalaz i mišljenje,

2. Za nezaposlene – Uvjerenje od nadležne službe za zapošljavanje ili potvrdu o statusu osiguranika HZMO-a,

Za umirovljenike – Rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine,

Za učenike/studente -  Potvrda o školovanju/studiranju

3. Preslika važeće osobne iskaznice (za osobe koje nemaju osobnu iskaznicu – Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a koje nije starije od 6.mjeseci)

Zahtjevi se predaju isključivo u pisarnicama Područnih ureda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na sljedećim lokacijama:

PU Centar – Ilica 25
PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
PU Dubrava – Dubrava 49
PU Maksimir – Petrova 116
PU Medveščak – Draškovićeva 15
PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
PU Pešćenica – Zapoljska 1
PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
PU Susedgrad- Sigetje 2
PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
PU Trnje – Ulica grada Vukovara 56a

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!
Popis odobrenih zahtjeva bit će dostavljen ZET-u. 

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za izdavanje besplatne godišnje karte