lista bez dat + 138697

Centar oblikovanja svakodnevice


 
KORISNIK: Hrvatsko dizajnersko društvo
PARTNERI: Grad Zagreb, Udruga Bacači Sjenki, Hrvatska udruga likovni umjetnika primijenjenih umjetnosti i Muzej za umjetnost i obrt
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  2.351.087,66 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  2.351.087,66 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 29. listopada 2018. do 28. listopada 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Centar oblikovanja svakodnevice stvorit će se preduvjeti za razvoj novog modela upravljanja u kulturi, u segmentu vizualne kulture i dizajna, kroz strateško povezivanje strukovnih udruženja tog područja, matične kulturne institucije za područje dizajna te udruge civilnog društva, a koji će pridonijeti većoj svijesti lokalne zajednice o dizajnu i afirmaciji kulture svakodnevnog života. Projekt uključuje istraživanje, povezivanje i umrežavanje postojeće dokumentarne građe o povijesnoj i suvremenoj baštini dizajna i primijenjene umjetnosti.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest informirati javnost o sudioničkom upravljanju u kulturi, stvoriti preduvjete za pokretanje polivalentnoga društvenoga kulturnog centra i umrežavanje resursa partnera u svrhu afirmacije važnosti dizajna u kontekstu kulture. Jedan od rezultata Projekta jest zajedničko, javno online sjedište pod nazivom Mreža dizajnerskog sjećanja, koja će se nadopunjavati novim istraživanjima i novokreiranom dokumentacijom koju će napraviti partneri te u suradnji s građanima provoditi niz javnih participativnih aktivnosti. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: kultura@zagreb.hrnatasa.raus@zagreb.hr

Projekti u provedbi