clanak False

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu

10.11.2020.

 
KORISNIK: Dom zdravlja Zagreb – Centar 
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 859.804,29 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 859.804,29 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 11. veljače 2020. do 14. kolovoza 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:  
Projekt PROMLOM osnažit će liječnike obiteljske/opće medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu te će uz aktivnosti provođenja tečaja edukacije liječnika obiteljske medicine o deset vodećih preventabilnih uzroka smrtnosti uključivati i komponentu razvoja i preporuka te smjernica za provođenje mjera promicanja zdravlja u ordinaciji obiteljske/opće medicine uz participaciju samih provoditelja te komponentu osnaživanja liječnika obiteljske/opće medicine za provođenje istih. 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest podizanje svijesti liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) o promociji zdravlja za deset najčešćih uzroka smrtnosti u razvijenim zemljama koji se mogu spriječiti. U sklopu Projekta PROMLOM održat će se deset tematskih radionica za liječnike obiteljske medicine i ostale sudionike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a po završetku izdat će se priručnik o obrađenim temama.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: ravnateljstvo@dzz-centar.hr 

Provedeni projekti