clanak False

Novi Jelkovec - mjesto neovisnog življenja

10.11.2020.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Grad Zagreb, Dnevni centar za rehabiltiaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb", Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za rehabilitaciju Stančić, Centar za autizam Zagreb, Hrvatski savez udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih
obitelji OSIce, 
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.472.882,50 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.472.882,50  HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 29. lipnja 2020. do 29. prosinca 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt se odnosi na podizanje kvalitete života osoba s invalidnošću dobne skupine iznad 21 godine starosti, a u tu će se svrhu oformiti mobilni tim koji će osnaživati obitelji, educirati lokalnu zajednicu, međusobno ih povezati i stvoriti što aktivnije članove društva kako bi im usluge bile dostupne.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest kroz razvoj novih, učinkovitih i uključivih socijalnih usluga pridonijeti socijalnoj uključenosti osoba s invalidnošću, promoviranju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji te umrežavanju i jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invalidnošću. Po okončanju provedbe projekta nastavak pružanja novih socijalnih usluga razvijenih kroz Projekt preuzet će Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: guszoi@zagreb.hr

Provedeni projekti