clanak False

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice "Sveti Duh"

13.05.2020.

 
KORISNIK: Klinička bolnica "Sveti Duh"
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje i zdravlje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 49.244.550,00 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 49.244.550,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. ožujka 2017. do 30. lipnja 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Provedbom Projekta, odnosno centralizacijom svih specijalizacija u dnevnu bolnicu, stvoreni su preduvjeti za učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijenata iz područja rada dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Kupnjom suvremene opreme i optimizacijom bolničkih procesa ostvareni su preduvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite i skrbi pacijenata uz bržu obradu pacijenata, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, smanjenje broja prijama na akutne bolničke odjele za više od 15 % te ujedno i povećanje broja slučajeva dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije za 60 − 100 % u odnosu na prijašnji.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  kb@kbsd.hr
 

Provedeni projekti