clanak False

Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi-jučer, danas, sutra-mogućnosti i perspektive-MiP 2030

22.04.2021.

 
KORISNIK: Novi sindikat
PARTNERI: Grad Zagreb, HURS, Hrvatska udruga za mirenje-HUM, Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i Sindkat kabinskog osoblja zrakoplova
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.140.801,83 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.140.801,83 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 28. rujna 2018. do 28. siječnja 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom je ostvareno povećanje kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjenu iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse, a u skladu sa Strategijom Europa 2020.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj Projekta bio je usmjeren na povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini uz potporu razvoju ljudskih potencijala za sudjelovanje u tom dijalogu. Projekt je rezultirao povećanjem kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjenu iskustva i upoznavanje primjera najbolje prakse.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Natasa.Vucic-Tomljanovic@zagreb.hr 

Provedeni projekti