clanak False

Stavi pravu stvar na pravo mjesto

05.10.2020.KORISNIK:
Grad Zagreb
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.945.708,54 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 3.600.000,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14. veljače 2019. do 31. prosinca 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je omogućio provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti definiranih u Planu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba, koje je jedinica lokalne samouprave dužna provoditi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je informirati i educirati građane na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom te raditi na povećanju svijesti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: euzg@zagreb.hr 

Provedeni projekti