clanak False

R.E.S.E.T - Relaunching Employment with Social Economy in the Territories

19.05.2021.

 
KORISNIK: Regija Occitanie (Francuska)
PARTNERI: Grad Zagreb, Regija Emilia-Romagna (Italija), Valencijska zajednica (Španjolska), Euclid Network (Nizozemska), Actgrupa (Hrvatska), Valenica (Španjolska) Groupe SOS Pulse (Francuska)
PROGRAM: COSME – Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) 2014. – 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  763.020,00 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 711.022,50 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. veljače 2021. – 1. prosinca 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projektom R.E.S.E.T. unaprijedit će se interakcija i poboljšati suradnja između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije”, potaknuti međuregionalno učenje između dionika socijalne ekonomije te dati doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je uspostaviti mrežu regionalnih i lokalnih vlasti EU-a za razmjenu najboljih praksi o tome kako koristiti model socijalne ekonomije za spas radnih mjesta (kako ih stvoriti, sačuvati i transformirati, vodeći računa i o ranjivim skupinama). Aktivnosti na ovom projektu usmjerene su na sve dionike koji su uključeni u stvaranje, očuvanje i transformaciju poslova sa pozitivnim društvenim utjecajem, a koji će neizravno pridonijeti uključivanju na tržište rada nezaposlenih osoba.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: frane.dadic@zagreb.hr
POVEZNICE: https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/reset-project/

Provedeni projekti