clanak False

Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a

13.05.2020.
 
KORISNIK: Zagrebački električni tramvaj d. o. o. 
FOND: Kohezijski fond (KF) 
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 42.480.634,50 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 32.034.750,00 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. svibnja 2016. do 30. travnja 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Projekt obuhvaća nabavu 15 autobusa za ZET d. o. o. radi zamjene dijela voznog parka s ciljem osiguranja održive i kvalitetne usluge javnoga gradskog prijevoza.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Specifični ciljevi Projekta jesu povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza, smanjiti negativan utjecaj na okoliš, smanjiti broj nesreća u javnom prijevozu, povećati osobnu sigurnost u javnom prijevozu (vozača i putnika) i smanjiti troškove održavanja vozila. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: merica.klinzic@zet.hr 

Provedeni projekti