clanak False

Izrada studije izvodljivosti za projekt Greenway - državna glavna biciklistička ruta br. 2

20.05.2021.


KORISNIK:
Grad Zagreb 
PARTNER: Zagrebačka županija
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Promet 2013.-2017.
PRIORITETNA OS: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 169.755,99 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 144.292,59 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. prosinca 2014. – 30. lipnja 2015. 
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Izrada studije izvodljivosti definirala je, s ekonomskog i tehnološkog aspekta, najbolje rješenje za projekt Greenway – državna glavna biciklistička ruta br. 2 te time pridonijela poboljšanju prometne dostupnosti i mobilnosti stanovništva  korištenjem ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivih načina transporta – bicikla i pješačenja. 
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projektom su dobiveni svi bitni pokazatelji za provođenje projekta Greenway, kroz koji je izgrađena biciklističko-pješačka staza na kruni nasipa ukupne dužine od 125 km s dodatnom opremom. Na taj  je način povećana postojeća mreža biciklističkih staza i traka na razini Grada Zagreba i Zagrebačke županije te time unaprijeđen urbani, održivi promet na širem urbanom području grada Zagreba. Projekt je zadovoljio potrebe građana s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a kroz studiju izvodljivosti dobiveni su relevantni podaci korišteni u nastavku projekta kao i izradi ostale tehničke dokumentacije. 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: darinka.jug@zagreb.hr
POVEZNICE: http://europski-fondovi.eu/content/1-poziv-za-pripremu-projekata-u-podru-ju-biciklisti-kog-prometa-operativni-program-promet
https://baustela.hr/app/uploads/2021/02/Greenway_Jug_12_06_2019.pdf

Provedeni projekti