lista bez dat + 138712

Pomoćnici u nastavi - stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III

PROGRAM: Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.

CILJ projekta je pružanje potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja.

Projekti u provedbi