lista bez dat + 138730

RePubLEEc - Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu

PROGRAM: ELENA (European Local Energy Assistance)

CILJ projekta je priprema i pokretanje rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu sa svrhom postizanja ušteda u operativnom trošku te povećanju sigurnosti i standarda za građane Grada Zagreba.

Projekti u provedbi