lista bez dat + 138716

Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, 1. i 2. faza

PROGRAM: Operativni program "Konkurentnosti kohezija" 2014.-2020.

CILJ projekta je izrada Masterplana prometnog sustava i poboljšanje prometne dostupnosti cijelog područja kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava, omogućavanje veće mobilnosti stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo.

Projekti u provedbi