clanak False

Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje

03.05.2021.

 
KORISNIK: Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
PARTNERI: Grad Zagreb, Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Sljeme „Šestine“-Zagreb, Matica umirovljenika Trnje, Klub umirovljenika Bijenik-Lukšić i Udruga za promicanje kulturnih vrednota „Šestinček“
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.673.271,03 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.422.280,38 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 27. listopada 2020. – 26. listopada 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom je planiran razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja, predavanja o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, pravnog savjetovališta, tjelovježbe, sportskih igara i natjecanja zborova, izleta, folklora, literarnog stvaralaštva, fotografije i proizvodnje narodnih rukotvorina. Osim ovih aktivnosti, projekt sadrži inovativni koncept tematskih kafića za umirovljenike, provođenje aktivnosti međugeneracijske solidarnosti u kojima se stvara video arhiva sjećanja, kampanja za sigurnost starijih u prometu te stručno istraživanje o potrebama i stavovima umirovljenika.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je unaprijediti kapacitete partnerskih udruga umirovljenika i kulturno umjetničkih partnerskih udruga za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika s područja grada Zagreba.

Provedeni projekti