lista bez dat + 138736

Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući - CrossCare

PROGRAM: Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

CILJ projekta je uspostavljanje nove strukture prekogranične suradnje za osiguravanje integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući, koji će prvenstveno biti usmjeren na izradu programa za provedbu integriranog pristupa skrbi u kući, koji združuje i socijalne i zdravstvene usluge u zaokruženu cjelinu te tako predstavlja sveobuhvatno rješenje.

Projekti u provedbi