clanak False

ZgAKTIV- Znanjem i partnerstvom do posla

29.04.2020.
   

KORISNIK: Zagrebački inovacijski centar d. o. o.
PARTNERI: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Institut za stručno usavršavanje mladih
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.991.474,54 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 1.991.474,54 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 14. svibnja 2018. do 14. studenoga 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je povećati zapošljivost najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba, i to ponajprije provođenjem mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP), kao i unapređenje funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ-a) Grada Zagreba. Projektom je adresiran problem teže zapošljivosti mladih, iz dobne skupine od 15 do 29 godina, ali i osoba starijih od 50 godina, koji su činili prvu ciljnu skupinu Projekta. Drugu ciljna skupina bili su zaposlenici institucija članica LPZ-a Grada Zagreba. 
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je rezultirao aktivacijom nezaposlenih na tržištu rada i u poduzetništvu, s novim i unaprijeđenim kompetencijama i motiviranošću, kao i ojačanim kapacitetima, održivim funkcioniranjem i većom vidljivošću LPZ-a Grada Zagreba.
Provedbom ovog Projekta 100 sudionika sudjelovalo je u projektnim aktivnostima koje su uključivale individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju, izrađen je Prijedlog strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020. godine, 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu Projekta završilo je edukativne programe, provedena su tri ciklusa PIIP Foruma, kojima su predstavljeni inovativni modeli za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata, pri čemu je poseban naglasak stavljen na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada, provedena su dva kruga razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Gradu Zagrebu, čija je svrha bila podići vidljivost i prepoznatljivost LPZ-a Grada Zagreba.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: sandra.matijevic@zicer.hr

Provedeni projekti