clanak False

Urban Regeneration Mix- Weaving a Collaborative City

29.04.2020.

 
KORISNIK: Grad Łódź (Republika Poljska)
PARTNERI: Grad Zagreb, Grad Braga (Portugal), Grad Baena (Španjolska), Grad Birmingham (UK), Grad Toulouse (Francuska) i Grad Bologna (Italija)
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
PROGRAM: URBACT III 2014. − 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.443.577,37 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 3.777.040,77 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 4. travnja 2018. do 30. rujna 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Prijenosom dobre prakse gradova partnera kroz uspostavljenu URBAN REGENERATION MIX transfer-mrežu uspostavit će se zajednički model koji povećava sudjelovanje stanovnika grada, promiče njihovu jednaku uključenost i jača odnose među glavnim sudionicima u procesima regeneracije grada. Mreža će se fokusirati na proučavanje, identifikaciju i primjenu ključnih čimbenika uspjeha koji vraćaju život u degradirane gradske prostore i pomažu u ostvarivanju potencijala njihovih stanovnika.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom Projekta teži se prijenosu dobre prakse poljskoga grada Łódźa u procesu urbane transformacije industrijskih područja na gradove partnere u Projektu, konkretno na Zagreb, na Blok Badel. Aktivnosti Urban Regeneration Mixa koje se provode u Gradu Zagrebu osmišljene su kao podrška strateškom gradskom projektu Blok Badel, odnosno izradi smjernica za javne i društvene sadržaje te prostore javnog karaktera kroz provedbu participacije. Projekt regeneracije ilustrira kako se mogu iskoristiti potencijal zajednice i kultura života u području kontaktne zone Bloka Badel kroz aktivnu participaciju. 
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: matija.vuger@zagreb.hrnina.cikes@zagreb.hr
                       https://urbact.eu/urban-regeneration-mix

Provedeni projekti