clanak False

Raspisan Posebni javni poziv za financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti

06.06.2023.
Grad Zagreb raspisao je Posebni javni poziv za financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti u područjima: dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, audiovizualne (filmske) djelatnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa.
 
Glavni cilj ovoga poziva je poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje zagrebačkog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi, u Hrvatskoj i inozemstvu, upoznavanje zagrebačke javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih gradova, u Hrvatskoj i inozemstvu te poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora.
 
Ovim Javnim pozivom financirat će se sljedeći programi i EU projekti  - gostovanja programa i nastupi u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično), te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih, programi razmjene (recipročna gostovanja programa iz Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu i obrnuto),  umjetničke rezidencije u inozemstvu, razmjena umjetnika u rezidenciji, sudjelovanje na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike  te aktivnosti međunarodne i međugradske suradnje u sklopu EU projekata (odobreni i/ili ugovoreni projekti).
 
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad Zagreb, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti.
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi nastali provođenjem programa od dana objave poziva do kraja 2023. godine.Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti koje se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu.

Poziv je otvoren do 06.07. 2023 do 17 sati.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici ovdje.

Aktualno