clanak False

Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba

25.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za prodaju
zemljišta u vlasništvu
Grada Zagreba

(10.7.2017.)
(izmjena 25.3.2021.)
 
-novi mandat: izmjena 25.11.2021.
 
-za predsjednika:
Mauro Sirotnjak,
 
-za zamjenika predsjednika:
Robert Faber,
 
-za članove:
Renata Vugrinčić,
Suzana Popovčić,
Ivanka Lovrić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba