clanak False

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

13.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provedbu javnog
natječaja za davanje
u zakup sportskih
građevina u vlasništvu
Grada Zagreba

(26.7.2017.)
(izmjena 6.8.2019.)
 
novi mandat: izmjena 13.4.2022.
- za predsjednika:
Svibor Jančić;
 
- za članove:
Luka Maloča,
Ivan Bilušić,
Nikolina Filipović,
Milan Čolić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba