clanak False

Poruka gradonačelnika Tomaševića povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

17.10.2021.
Poštovani/e građani i građanke Grada Zagreba,

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti svake se godine obilježava 17. listopada, a taj dan je Glavna skupština Ujedinjenih naroda službeno proglasila 1993. godine.

Namjera je proglašenja tog dana, a koji se obilježava diljem svijeta, upozorenje na rastući problem siromaštva, manjka materijalnih dobara osoba, a koji utječu na kvalitetu života i mentalno zdravlje, isključenost iz različitih sustava društva, nezaposlenost, nedostatak perspektive i osjećaj nemoći koji prati siromaštvo i socijalnu isključenost.

Međutim, smisao obilježavanja ovog dana nije samo podizanje javne svijesti o problemu već i zajednička borba svih nas, od lokalne do državne razine preko organizacija civilnog društva, kako bismo svima omogućili život dostojan čovjeka, slobodan od siromaštva i socijalne isključenosti putem solidarnog sistema te mreže pomoći i podrške.

Grad Zagreb lokalnim modelom socijalne zaštite koji je usmjeren socijalno ugroženim građanima našeg grada želi postići dva cilja, a to je zadovoljavanje njihovih egzistencijalnih potreba, ali i omogućavanje bolje kvalitete života nadopunjavanjem državnih sustava. Nadogradnjom socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih prava i usluga postiže se sinergijski i komplementarni učinak svih odgovornih razina kako bi se pojedincima i obiteljima koji se nalaze u potrebi omogućila pravovremena, ciljana i dostupna prava i usluge te podrška.

Iza nas je teško razdoblje obilježeno pandemijom i potresima. Nikome nije bilo lako. Sve to je ostavilo trag na našim svakodnevnim životima, načinu rada, životima obitelji, školovanju te načinu ostvarivanja socijalnih mreža i podrške. Poruka da nismo sami nam je značila više nego ikada.

Međutim, postoje ljudi kojima je bilo još teže. Raslojavanje društva javlja se kao odgovor na velike krize. Posebno ugrožene ranjive skupine su djeca, osobe starije životne dobi, nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, beskućnici, energetski siromašne osobe…

Upravo zbog toga, Grad Zagreb donio je važan strateški dokument, a to je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. godine. Time je naš grad postao prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je osmislio i usvojio strateški dokument koji je isključivo posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti.

Međutim, uz strateško opredjeljenje, ključne su mjere i aktivnosti koje osiguravamo građanima i građankama, a to je široka lepeza socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga i prava u cilju prevencije rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Grad Zagreb osigurava prehranu za socijalno ugrožene građane, stambeni fond obiteljima i pojedincima koji si ne mogu priuštiti odgovarajuće stanovanje, a posebice onima koji su pogođeni potresom, stipendira učenike i učenice radi obrazovne mobilnosti i izjednačavanja šansi djece, stvara mrežu pomoći u kući za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, sufinancira programe predškolskih ustanova i prijevoza za djecu, provodi europske projekte radi poticanja integracije ranjivih skupina, financira mreže podrške i pomoći za žrtve nasilja…

Sve su to prava i usluge koje naš grad čine solidarnim i socijalnim te pokazuju da u svakom trenutku u ovom gradu – ima mjesta za sve nas.

Gradske vijesti - 2021.