clanak False

Zagrepčanima predstavljeni koraci prijave na poziv za energetsku obnovu kuća

08.10.2021.
Zainteresirani Zagrepčani okupili su se u Udruženju obrtnika na radionici Fonda kako bi se što bolje informirali o koracima prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Radionice se održavaju po cijeloj Hrvatskoj s ciljem predstavljanje Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 300 milijuna kuna.

Nakon što je 15. rujna Fond objavio novi Javni poziv organizirane su informativno-edukativne radionice kako bi se građanima dodatno pojasnili svi uvjeti sufinanciranja.

Na radionici je voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Mladen Ilijević istaknuo da se na ovaj poziv mogu prijaviti sve kuće koje nisu oštećene u potresu, odnosno prihvatljive su i one koje imaju tvz. „Zelenu naljepnicu - Uporabljivo bez ograničenja (U1)“. „Riječ je o zgradi, odnosno kući koja se može upotrebljavati, koja nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade“, pojasnio je Ilijević.

Djelatnici Fonda istaknuli su da je financiranje dostupno kućama koje imaju svu potrebnu dokumentaciju te zadovoljavaju jedan od dva uvjeta: ili imaju do 3 stambene jedinice ili do 600m2 površine. Prijaviti se mogu fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuće i koje imaju prebivalište prijavljeno na adresi predmetne kuće najkasnije od 14. rujna.

Toplinska zaštita vanjske ovojnice ili cjelovita energetska obnova kuća financira se s do 60% i to kućama energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Sredstva su dostupna i isključivo za korištenje obnovljivih izvora energije, bilo za sustave grijanja ili za proizvodnju električne energije. Međutim, za njih se mogu prijaviti samo kuće energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, kojima će na raspolaganju biti do 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji.

Zainteresirani građani do tada trebaju registrirati svoj korisnički račun, kako bi se na vrijeme mogli ulogirati i ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju. Sudionicima koji dokumentaciju već imaju spremnu, iz Fonda su savjetovali da radi promjene cijena na tržištu pribave nove ponude izvođača. Pritom je pojašnjeno kako su takve ponude informativnog karaktera te je kasnije izvođača moguće i promijeniti. S druge strane, dokumenti poput Izvješća o energetskom pregledu i Energetski certifikat vrijede više godina te ih nije potrebno ponovo izrađivati, ukoliko nakon njihovog izdavanja na kući nije bilo dodatnih građevinskih radova.

Građanima koji nemaju praksu korištenja elektroničkih prijava, Fond sufinancira i korištenje stručne pomoći do 500 kuna, a iznos se isplaćuje s ostalim troškovima energetske obnove, temeljem računa ili ugovora o djelu. Svoju prijavu građani će moći poslati putem sustava za on-line prijave od 14. listopada 2021. od 9:00 sati.

Aktualno