clanak False

Gradske ustanove prijavile 15 projekata na "COVID 19 izvanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga"

11.05.2020.
Kao odgovor na trenutačnu situaciju dana 27. ožujka 2020., nakon što je Srednjoeuropska inicijativa (CEI) otvorila izvanredni poziv pod nazivom “COVID-19 izvanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga 2020.“, Ured za programe i projekte Europske unije obavijestio je nadležna tijela te pružio podršku u prijavi projekata u području zdravstva i telemedicine (npr. kupnja opreme za hitne medicinske potrebe, kupnja medicinskog softvera, organizacija online seminara i sl.) te edukacije i e-obrazovanje/učenje na daljinu (kupnja opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver i softver, organizacija online seminara u svrhu širenja i prijenosa znanja  među edukacijskim stručnjacima i korisnicima).

Uspješno je prijavljeno 15 projekata ukupne vrijednosti od oko 3,6 milijuna kuna, što ujedno čini i iznos bespovratnih sredstava:
•           2 projekta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
•           1 projekt Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
•           1 projekt Centra za autizam Zagreb
•           11 projekata osnovnih i srednjih škola s područja Grada Zagreba.

Riječ je o projektima kojima će ustanove Grada Zagreba razviti niz online usluga, od učenja na daljinu za djecu s teškoćama u razvoju, telemedicine/telerehabilitacije kako kao pomoći u pružanju psihološke podrške građanima tako i podrške djelatnicima ustanova da i dalje efikasno odrađuju svoj posao i razmjenjuju informacije međusobno te  među svojim korisnicima u doba kad veliki dio građana osjeća posljedice potresa i socijalnog distanciranja, koje je za sada nažalost jedini odgovor na epidemiju bolesti COVID-19.
 
Više informacija te rezultati Poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti