clanak False

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

10.01.2020.
Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

  1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
  2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
  3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
  4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
  5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
  6. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija,
  8. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva,
  9. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
10. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
11. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara odnosno dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu,
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).
12. Upravna pristojba u iznosu od ______ kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba za ugostiteljstvo

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:       

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:       

a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) 140 HRK
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub   560 HRK
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet   210 HRK
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)    140 HRK
za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.     35 HRK


Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
3. Izjavu sukladno članku 24. stavku 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (obrazac Izjave),
4. Pristojbu u iznosu propisanih pristojbi iz područja ugostiteljstva – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva.


 Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga

U upisnike o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sve naknadne izmjene u ugostiteljskom objektu i prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
  • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr s naslovom: e-zahtjev –ugostitelji, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku;
  • Upravna pristojba za rješenje upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
  • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)
Obrasci:


• Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
• Obrazac izjave 
• Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu

Osnovni propisi:

• Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20)
• Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
  1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ – Prilog I.
• Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 
  • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (Narodne novine, broj 5/08)