clanak False

Ostvarivanje statusnih i drugih prava

11.12.2020.
Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, temeljem članka 166. stavak 1. i stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) i zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava mirnodopskih vojnih invalida stradalih nakon 17. kolovoza 1990. temeljem članka 71. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)  podnose se prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva na dvije lokacije u Gradu Zagrebu:

•         Za osobe koje imaju prebivalište na području: Centra, Medveščaka, Trnja (tel. 6101 736),  Novog Zagreba (tel. 6101 734) , Peščenice (tel. 6101 782),  Susedgrada (6101 738),  Črnomerca (tel. 6101 743), Trešnjevke (6101 735) i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj (tel. 6101 730 i 6101 792); zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, tel. 6101 732, 6101 733, fax: 6101 737, u vrijeme od 8,00 – 15,30 sati
•         Za osobe koje imaju prebivalište na području Dubrave, Maksimira i Sesveta, zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49, tel. 658 5432, 658 5433, 658 5434, 658 5435, 658 5442, 658 5437, fax: 658 5389, u vrijeme od 8,00 – 15,30 sati

Obrazac upute o pravima ispitanika - upravni predmeti - statusi i prava
Uputa o pravima ispitanika - upravni predmeti - materijalna prava
Obrazac upute o pravima ispitanika - neupravni predmeti 

Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, temeljem članka 71. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), podnose se na lokaciji Zagreb, Trg Francuske Republike 15 (tel.: 6101 743, 6101 730).

Uputa o pravima ispitanika - upravni predmeti - statusi i prava
Uputa o pravima ispitanika - neupravni predmeti

Dokaze o činjenicama o kojima tijela uprave i druga tijela vode evidenciju, traže se u postupku po službenoj dužnosti, a ukoliko stranka želi ubrzati postupak može iste i sama priložiti uz zahtjev.
U upravnom postupku, na zahtjev stranke, vode se slijedeći postupci za priznavanje prava.