clanak False

Odjel za programe udruga

11.04.2019.
Odjel za programe udruga obavlja poslove vezane uz zaprimanje, razmatranje i procjenu programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata putem Javnog poziva i Javnog natječaja te poslove vezane uz provedbu projektnih aktivnosti udruga. Prema Programu financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, koji svake godine donosi Gradska skupština grada Zagreba, prioriteti financiranja su: socijalno, ekonomsko osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja, organiziranje sportskih, kulturnih, zdravstvenih, edukativnih i drugih aktivnosti članova, promicanje vrijednosti Domovinskog rata te obilježavanje važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana. Kontinuirano se provodi vrednovanje rezultata radi utvrđivanja učinkovitosti, vode se evidencije i izrađuju analize strukturiranih podataka. Posebna pozornost se posvećuje razvijanju suradnje sa civilnim društvom radi podrške njihovom institucionalnom i organizacijskom razvoju te potiče suradnja sa drugim tijelima gradske i državne uprave i drugim nadležnim institucijama, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba.