clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

28.09.2022.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
             redarstvo@zagreb.hr

PROČELNIK: dr.sc. Dinko Bilić, pomoćnik pročelnika, nastavlja privremeno od 21. rujna 2022. obavljati poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 21.prosinca 2022.

Tel: 610 -1168, 610-1169, faks: 610-1173  
E-mail: dinko.bilic@zagreb.hr

ZAMJENICI PROČELNIKA:
Mladen Tomac, dipl.iur., viši stručni savjetnik pročelnika za javne objekte, nastavlja privremeno od 18. srpnja 2022. obavljati poslove i zadatke zamjenika pročelnika do imenovanja zamjenika pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 18. listopada 2022.  
Tel: 610-1167, faks: 610-1081
E-mail: Mladen.Tomac@zagreb.hr

Milan Rendulić, dipl.ing.
Tel: 610-1166
E-mail: milan.rendulic@zagreb.hr

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 sati i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
U Sektoru za komunalno i prometno redarstvo početak u 7,00 sati i završetak u 22,00 sata, te dežurstvo subotom s početkom u 7,00 sati i završetkom u 15,00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja, Odsjeku za javni gradski, cestovni i auto taksi promet (u Odjelu za planiranje i upravljanje prometom), Sektoru za ceste, Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, Odsjeku za komunalne poslove i Odsjeku za zelene površine (u Odjelu za komunalne poslove i zelenilo) i Sektoru za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.