clanak False

Nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

19.04.2017.
Na području Grada Zagreba tradicionalno prebivaju stanovnici različitih etničkih, kulturnih i vjerskih obilježja i opredjeljenja koji, na poseban i nenadomjestiv način, pridonose bogatstvu i raznolikosti zagrebačkoga gospodarskog, političkog, kulturnog i svekolikoga drugog života.
U vrijeme popisa stanovništva 2011. na području Grada Zagreba živjelo je 41550 pripadnika nacionalnih manjina koji su činili 5,26% ukupnoga broja stalnih stanovnika Grada. Broj pripadnika pojedinih nacionalnih manjina iznosio je:
Nacionalna manjina Broj pripadnika Udjel u stanovništvu
Grada Zagreba (%)
Albanci 4.292 0,54
Austrijanci 104 0,01
Bošnjaci 8.119 1,03
Bugari 120 0,02
Crnogorci 1.191 0,15
Česi 835 0,11
Mađari 825 0,10
Makedonci 1.194 0,15
Nijemci 364 0,05
Poljaci 166 0,02
Romi 2.755 0,35
Rumunji 94 0,01
Rusi 331 0,04
Rusini 134 0,02
Slovaci 207 0,03
Slovenci 2.132 0,27
Srbi 17.526 2,22
Talijani 399 0,05
Turci 106 0,01
Ukrajinci 332 0,04
Vlasi 7 0,00
Židovi 317 0,04
 
Donošenjem Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina, utemeljenog na najvišim međunarodnopravnim standardima, dograđen je sustav unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu.
Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, pripadnicima nacionalnih manjina je zajamčeno pravo izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.
Prvi izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 2003. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba u sadašnjem sastavu izabrani su na izborima održanim u svibnju 2019. Statutom Grada Zagreba je, sukladno Ustavnom zakonu, uređeno ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba
 
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, osnovana  je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba s ciljem usklađivanja i unapređenja zajedničkih interesa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.
U mandatu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba 2019. - 2023., Koordinacijom rukovodi Predsjedništvo u sljedećem sastavu:
 
Predsjednik: Juraj Bahnik
Zamjenik predsjednika: Emirat Asipi
Potpredsjednica: Galina Kovačević
 
Tajnik Koordinacije: Zoltan Balaž-Piri

Adresa sjedišta: Remetinečka cesta 77c
Telefon: 01/6521 533, telefaks: 01/6521 533
e-mail: ured.knmgz@gmail.com                                                   
web stranica: www.kvipnmgz.hr              

Propisi i strateški dokumenti: