lista bez dat + 63395

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom.

Jedna od najznačajnijih EU javnih politika je Kohezijska politika čija je osnovna svrha smanjenje značajnih gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika koje postoje između regija, kao i jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Za nju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna, dok je u financijskom razdoblju 2007.-2013. za istu svrhu bilo izdvojeno 347 milijardi eura.

Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda:

  1. Kohezijski fond - za države članice Europske unije čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.
  2. Europski fond za regionalni razvoj – odnosi se na ulaganja u proizvodne investicije s ciljem otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
  3. Europski socijalni fond -  odnosi se na poticanje poduzetništva i pomoć posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta.

U financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – namijenjen poboljšavanju upravljanja i kontrole nad politikom ruralnog razvoja; ulaganje u uspostavu ekološke i teritorijalne ravnoteže, zaštitu klimatskih uvjeta i uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor.
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo – odnosi se na osiguravanje sredstava ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Fond je osmišljen na način da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture (uzgoj ribe, školjkaša i podvodnog bilja).

Svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).