clanak False

Objava ugovora..

26.02.2020.
U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb, sukladno Strategiji suzbijanja korupcije 2015. - 2020. - aktivnost 16., objavljuje popis ugovora, sklopljenih i registriranih u 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godini:
  • imovinsko pravni ugovori,
  • ugovori o najmu stanova,
  • ugovori o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  • ugovori o zakupu poslovnih prostora.
Popis ugovora 2015.
Popis ugovora 2016.
Popis ugovora 2017.
Popis ugovora 2018.
Popis ugovora 2019.