landing

Gospodarstvo i poduzetništvo


 

NAČIN RADA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID – 19

Rad sa strankama: putem telefona, putem elektroničke pošte, video pozivi (Microsoft Teams).
Video konferencijski sastanci se dogovaraju putem tajništava Ureda na broj telefona 01/610 1194, 01/610 1195,
ili na e-mail:
gospodarstvo-ekoloskaodrzivost-strategija@zagreb.hr


Sve inicijative i zahtjeve za pokroviteljstvo Grada Zagreba nad događanjima/programima/projektima, organizatori su dužni uputiti Gradu Zagrebu
najkasnije 20 dana prije početka samog događaja, odnosno početka programa/projekta. 

AKTUALNO