landing

Gospodarstvo i poduzetništvo


Sve inicijative i zahtjeve za pokroviteljstvo Grada Zagreba nad događanjima/programima/projektima, organizatori su dužni uputiti Gradu Zagrebu
najkasnije 20 dana prije početka samog događaja, odnosno početka programa/projekta. 

AKTUALNO