landing

Branitelji


Grad Zagreb je, cijeneći doprinos i žrtvu hrvatskih branitelja te prepoznajući potrebu za sveobuhvatnom skrbi o braniteljskoj populaciji, prvi u Republici Hrvatskoj 2000. godine osnovao Odjel za branitelje, a 2013. godine ustrojeno je samostalno upravno tijelo Grada Zagreba, Gradski ured za branitelje, jedini takav u Republici Hrvatskoj. Gradski ured za branitelje osnovan je radi učinkovitije skrbi i podizanja standarda življenja braniteljskih obitelji na još višu razinu zadovoljavanja brojnih potreba, u čemu postiže zavidne rezultate.

U gradu Zagrebu živi oko 68 000 hrvatskih branitelja, 7000 hrvatskih ratnih vojnih invalida te 1500 korisnika obiteljske invalidnine sa statusom člana obitelji smrtno stradalog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Osim prava propisanih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi se niz mjera i aktivnosti kojima se utječe na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Prvi u Republici Hrvatskoj započeli smo s provođenjem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, preventivnim sistematskim i onkološkim pregledima, javnim radnim aktivnostima i poduzetničkim edukacijama za nezaposlene hrvatske branitelje prepoznatim u Europi kao jedinstven primjer pozitivne prakse.

S ciljem definiranja mjera i aktivnosti, Grad Zagreb donio je strateški dokument „Program skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji 2014. -2017.“ u kojem je sadržana 31 mjera.
Gradski ured za branitelje informira hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji o provođenju svojih programa i aktivnosti putem objavljenih publikacija, stručnih istraživanja i ostalih nakladničkih aktivnosti.
Ponosni smo jer mnogi gradovi u Republici Hrvatskoj kreiraju svoje modele skrbi o braniteljskoj populaciji upravo prema uzoru na Grad Zagreb.