clanak False

Roditelj odgojitelj

04.04.2023.
Novčanu pomoć za roditelja odgojitelja osigurava Grad Zagreb temeljem Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21 i 25/22). 

Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose novčane pomoći za roditelja odgojitelja. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Za dodatne informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100-397 i 6100-312.
 

KOMPENZACIJSKE MJERE

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA

ZAHTJEV ZA PRESTANKOM NOVČANE POMOĆI (obrazac)