clanak False

Novi natječaj - Poboljšanje stručnosti u području industrijskih odnosa, VP/2020/004

05.05.2020.
Europska komisija – Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje objavila je 30. travnja 2020. poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Poboljšanje stručnosti u području industrijskih odnosa, referentni broj: VP/2020/004.

Opći cilj Poziva odnosi se na jačanje stručnosti i znanja o industrijskim odnosima kroz analizu i istraživanje, kako na razini EU-a tako i komparativno, te doprinosa razvoju i jačanju kvalitete i učinkovitosti kvalitete i procesa industrijskih odnosa u državama članicama i Europskoj uniji u cjelini.

Vrste prihvatljivih aktivnosi su:
1. aktivnosti koje produbljuju analizu o temama/ključnim nalazima koje su ispitane u seriji izvješća Europske komisije o industrijskim odnosima i/ili o poglavljima u izvještaju o socijalnom dijalogu u područjima zapošljavanja i socijalnog razvoja u Europi
2. istraživačke aktivnosti o industrijskim odnosima i socijalnom dijalogu, kao što su studije, upitnici i druge forme prikupljanja podataka, praćenje edukacije, aktivnosti istraživanja
3. mjere jačanja prikupljanja i korištenja informacija o sustavu industrijskih odnosa u državama članicama i državama kandidatkinjama i o razvoju na europskoj razini
4. inicijativa promicanja svijesti i učinkovitih praksi o industrijskim odnosima na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući zajedničko uključivanje relevantnih dionika kao što su akademska zajednica, socijalni partneri i kreatori politika
5. mjere identifikacije i razmjene podataka u području industrijskih odnosa, uključujući kroz aktivnosti mreža između dionika u industrijskim odnosima i/ili stručnjaka
6. aktivnosti diseminacije istih nalaza u publikacijama preko okruglih stolova, seminara, konferencija, mjera edukacije i edukacijskih alata.

Ukupan proračun Poziva iznosi 4.150.389. EUR.
Najniži iznos bespovratnih sredstava EU-a iznosi 150.000 EUR, dok je najviši 500.000 EUR.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 90 % prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:
1. Pojedinačni prijavitelj
    Pojedinačni prijavitelj može biti međunarodna organizacija.
2. Konzorcij
    Konzorcij mora uključivati vodećeg prijavitelja i najmanje jednog suprijavitelja.
Vodeći prijavitelj, suprijavitelji, povezana tijela i pridružene organizacije moraju biti: neprofitna organizacija (npr. sveučilište ili istraživački instituti), socijalni partneri, javna tijela, međunarodne organizacije i organizacije na europskoj razini. Konzorcij se mora sastojati od najmanje jednog neprofitnog sveučilišta ili istraživačkog instituta kao vodećeg prijavitelja ili suprijavitelja.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. srpnja 2020.

Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti