clanak False

Odabir javno najamnih stanova u Sesvetama, naselje Novi Jelkovec

28.12.2017.

10. Natječajem za davanje u najam javno najamnih stanova u naselju Novi Jelkovec, oglašenim dana 4. rujna 2017., točkom 1. utvrđeno je da su predmet davanja u javni najam ukupno 42 stana i to:
   -       1 jednosobni stan, površine 41,82 m2
   -       4 dvosobna stana, površine od 59,72 m2 do 60,61 m2
   -       5 dvoipolsobnih stanova, površine od 72,72 m2 do 82,28 m2
   -     10 trosobnih stanova, površine od 75,76 m2 do 109,70 m2
   -     19 troipolsobnih stanova, površine od 79,61 m2 do 106,72 m2
   -       2 četverosobna stana, površine od 105,06 m2 do 106,45 m2
   -       1 četveroipolsoni stan, površine 113,00 m2
 
            Gradonačelnik Grada Zagreba dana 28. prosinca. 2017. utvrdio je Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova Grada Zagreba u Sesvetama, naselje Novi Jelkovec.
 
            Sukladno članku 17. stavku 1. Odluke o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/09,  22/09 i 26/14)  Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova, osobe uvrštene na Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova Grada Zagreba u Sesvetama, naselje Novi Jelkovec, poziva na odabir stana prema redoslijedu na Konačnoj listi i prema iskazanom interesu glede sobnosti.
            Osobama navedenim u pregledu za odabir će se uputiti i pisani poziv.  
 
            Ukoliko netko od pozvanih osoba na odabir stana odustane od odabira stana prema iskazanoj sobnosti, brisat će se sa Konačne liste, a Povjerenstvo će uputiti pisani poziv prvoj idućoj osobi raspoređenoj na Konačnoj listi s istom iskazanom sobnošću.
 
Pregled pozvanih na odabir stana - javni najam
Pregled naselja Sopnica -Jelkovec - ulice i građevine
Pregled slobodnih i odabranih stanova za javni najam - građevine A
Pregled slobodnih i odabranih stanova za javni najam - građevine B
Pregled slobodnih i odabranih stanova za javni najam - građevine C
Pregled slobodnih i odabranih stanova za javni najam - građevine D