clanak False

Plavi ceker

11.05.2021.
O Plavom cekeru

Grad Zagreb dugi niz godina putem Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo provodi različite mjere kojima potiče razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje, podiže razinu kvalitete tradicijskih proizvoda te kreativnost, inovativnost i očuvanje baštine u ruralnom prostoru. Također, Grad Zagreb podržava i potiče proizvođače poljoprivrednih prehrambenih proizvoda s područja cijele Republike Hrvatske, koji su osigurali svoj opstanak velikim dijelom zbog velikog zagrebačkog tržišta i zahvaljujući brojnim manifestacijama koje su postale važan tržišni kanal, a isto tako i prilika izravne komunikacije proizvođača i potrošača te daljnjeg širenja tržišta. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju stvoreno je unutrašnje tržište na kojem su domaći proizvođači prvenstveno mala i srednja obiteljska poljoprivredna gospodarstva suočeni s globalnom konkurencijom naprednih europskih proizvođača te na istom mogu opstati i biti konkurentni samo ukoliko njihovi proizvodi imaju određene visoke i ujednačene kvalitete te ako su prepoznatljivi na tržištu. Stoga je Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo pokrenuo projekt „Plavi ceker“.
Cilj projekta je da Grad Zagreb preuzme inicijativu na okupljanju, organiziranju malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava proizvođača visokokvalitetnih proizvoda s područja cijele Republike Hrvatske te da ih kroz propisane standarde kvalitete i sljedivosti pozicionira kao važne i prepoznatljive proizvođače na tržištu grada Zagreba.

                                      
 U lipnju 2019. godine pri Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo osnovan je Odjel za pripremu i provedbu mjera politike urbane prehrane. Jedna od aktivnosti Odjela je i realizacija projekta „Plavi ceker“ koji se provodi na temelju Pravilnika o dodjeli oznake „Plavi ceker“ (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/19, sukladno izmjenama i dopunama)(dalje u tekstu – Pravilnik). Nositelj oznake „Plavi ceker“ je Grad Zagreb.
Oznaka „Plavi ceker“ je figurativni žig registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, a namijenjena je označavanju, isticanju te promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čija je kvaliteta više razine od zakonski propisane te uobičajeno zahtijevane i očekivane od strane potrošača.
Pravilnikom je obuhvaćeno 25 različitih vrsta i kategorija proizvoda kojima može biti dodjeljena oznaka „Plavi ceker“ a koji su zaštićeni prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Nicanska klasifikacija). To su suhomesnati proizvodi, sirevi, zreli, vina, rakije, likeri, pivo, voćni sokovi, sirupi za napitke, prerađeni proizvodi ribarstva, ulja: ekstra djevičansko maslinovo ulje i bučino ulje, masti, octevi, med, džemovi, marmelade i pekmezi, suho voće, korice od voća (arancini i slično), obrađene sjemenke, povrće sušeno, konzervirano povrće, namazi na bazi povrća, paštete, čokolada, trajni kolači i keksi, sušena tjestenina i začinske soli.
Uvjet za dodjelu oznake „Plavi ceker“ je da su prehrambeni proizvodi proizvedeni na području Republike Hrvatske, od sirovina podrijetlom iz Republike Hrvatske te da udovoljavaju važećim propisima iz područja hrane, koji se odnose se na sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane te da udovoljavaju parametrima kvalitete propisanim Pravilnikom.
Za dodjelu oznake „Plavi ceker“ Grad Zagreb raspisuje Javni poziv koji se objavljuje na web stranici (www.zagreb.hr). Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrti i pravne osobe registrirane za poljoprivrednu ili prerađivačku djelatnost.
Proizvodi koji su predmet prijave podliježu senzorskoj i fizikalno-kemijskoj analizi na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a troškove analiza snosi Grad Zagreb.
Nakon obrade prijava i na temelju rezultata provedenih analiza, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo predlaže gradonačelniku Grada Zagreba proizvode za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Gradonačelnik utvrđuje popis proizvoda kojima se dodjeljuje oznaka „Plavi ceker“, a isti se objavljuje na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
Grad Zagreb i korisnici oznake „Plavi ceker“ sklapaju Ugovor o licenci oznake „Plavi ceker“ kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi korištenja oznake „Plavi ceker“. Ugovor se sklapa na razdoblje od tri godine od dana potpisivanja Ugovora.
Kontrolu kvalitete proizvoda kao i korištenje oznake „Plavi ceker“ provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na način da prema planu ili na temelju pritužbe potrošača uzima uzorke označenih proizvoda s tržišta ili direktno od proizvođača - korisnika oznake „Plavi ceker“  radi utvrđivanja kvalitete.
Grad Zagreb može otkazati Ugovor ukoliko:
1. korisnik Oznake upotrebljava Oznaku u obliku različitom od registrirane Oznake,
2. korisnik označava Oznakom proizvod kojem nije dodijeljena Oznaka,
3. kvaliteta proizvoda ne udovoljava uvjetima iz članka 3. pravilnika,
4. korisnik Oznake postupa suprotno odredbama ugovora.
Otkaz Ugovora dostavlja se pisanim putem korisniku Oznake u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nastanka okolnosti za otkaz ugovora.
Korisnik Oznake, kojem je otkazan ugovor, može se prijaviti za dodjelu oznake „Plavi ceker“ nakon isteka godine dana od otkaza predmetnog ugovora.
Prvi javni poziv bio je raspisan u razdoblju od 15.11.-31.12.2019. godine.
Promocija projekta i javnog poziva održana je 19.12.2019. godine u Hrvatskoj kući Materina priča u Zagrebu, Preradovićeva 31.


                                                         
Na prvi javni poziv prijavilo se 40 proizvođača sa 106 proizvoda, te je u skladu s odredbama Pravilnika oznaku „Plavi ceker“ dobilo 42 proizvoda od 23 proizvođača kojima je gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić uručio Ugovore o licenci oznake „Plavi ceker“ i Potvrde o dodjeli oznake „Plavi ceker“ dana 19.06.2020. godine u restoranu Gastro Globus na lokaciji Zagrebački Velesajam, Avenija Dubrovnik 15.Drugi javni poziv bio je raspisan u razdoblju od 20.05. do 31.07.2020. godine te je još 20 proizvoda od 13 proizvođača dobilo oznaku „Plavi ceker“.
Na trećem javnom pozivu, raspisanom u razdoblju od 13.10. do 15.12.2020. godine, oznaku „Plavi ceker“ je dobilo 99 proizvoda od 45 proizvođača od kojih se 38 prvi puta prijavilo na javni poziv. 
U sklopu manifestacije Ljeto na Strossu, dana 06. kolovoza 2020. godine na Strossmayerovom šetalištu  u Zagrebu predstavljeni su proizvodi koji su dobili oznaku „Plavi ceker“. Brojni građani koji su prisustvovali događanju mogli su, u ugodnoj atmosferi i uz odličnu glazbu tria Vesele boje jazza, degustirati predmetne proizvode.
https://www.youtube.com/watch?v=u5bxacYlsDE                            
Od 29.10. do 31.10.2020. godine održana prodajna manifestacija „Plavi ceker“ na Trgu bana Josipa Jelačića na kojoj je gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić dodijelio Potvrde o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 20 proizvoda iz drugog javnog poziva.
https://www.youtube.com/watch?v=LV2S6yyB6PkDruga  promidžbeno-prodajna manifestacija proizvoda s oznakom "Plavi ceker"  održana je u razdoblju od 17. do 20.06.2021. na Trgu bana Josipa Jelačića na kojoj su uručene  Potvrde o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 62 proizvoda od 28 proizvođača iz trećeg javnog poziva.