clanak False

Potpora oporavku turizma EU-a

14.05.2020.
Širenje pandemije bolesti COVID-19 najviše je pogodilo sektor turizma te je Europska komisija 13. svibnja 2020. predstavila niz mjera za postupno pokretanje turističkih usluga i pomoći turističkim poduzećima, kojima se nastoji osigurati likvidnost poduzeća, osobito malih.
Mjere Komisije odnose  se na:
  • Fleksibilna pravila EU-a o državnim potporama - države članice mogu uvesti posebne mjere, kao što su programi jamstava za vaučere i druge programe za likvidnost kako bi se pružila potpora u ispunjavanju zahtjeva za povrat novca u kontekstu pandemije koronavirusa.
  • Financiranje sredstvima EU-a – preko Investicijske inicijative poduzećima koja su pogođena krizom i dalje se osigurava izravna likvidnost. Komisija je u okviru Europskog investicijskog fonda stavila na raspolaganje do osam milijardi eura za financiranje  100 000 malih poduzeća pogođenih krizom.
  • Povećanje privlačnosti vaučera - sukladno propisima EU-a putnici mogu birati između povrata novca i vaučera za otkazana putovanja ili zrakoplovne karte.  Komisija je preporučila da u kontekstu trenutačne pandemije ipak vaučeri budu održivija i privlačnija alternativa povratu troškova za otkazana putovanja.

Vijesti i aktualnosti