clanak False

Provjera da li je prijava zaprimljena i upisana u Registar šteta

06.05.2020.
Svi oštećenici koji su putem obrasca prijavili štetu uslijed potresa mogu provjeriti je li njihova prijava zaprimljena.
 
Provjeru je moguće izvršiti putem emaila: provjera.prijave@zagreb.hr ili na brojevima telefona 01/6585-855, 01/6585-875, 01/6101-106 i 01/6100-043.
 
Oštećenik koji podnosi zahtjev za provjeru statusa svoje prijave na e-mail: provjera.prijave@zagreb.hr  dužan je u zahtjevu navesti ime i prezime, svoj OIB ili OIB oštećenika i adresu oštećenog objekta.
 
Ukoliko se provjera statusa obavlja telefonom oštećenik će morati dati iste podatke.