clanak False

Suzbijanje komaraca

10.06.2021.


Tvrtke koje na području Grada Zagreba u 2021. godini provode suzbijanje komaraca su:

ID90 d.o.o., Ogrizovićeva 34/1, Zagreb
tel: 01 3648 000
ŠRC Mladost, Jarun-zeleno područje „Trokut“, ŠRC Jarun, Špansko-Malešnica, GČ Podsused-Vrapče, GČ Stenjevec, GČ Trešnjevka jug

ADRIA GRUPA d.o.o., Heinzelova 53a, Zagreb
tel: 01 2359 970
Bundek, Zapruđe- Središće, Sopot, Utrine, Sloboština, Dugave, GČ Novi Zagreb zapad, GČ Novi Zagreb istok

ID EKO d.o.o., Porečka ulica 11, Zagreb
tel:01 2371 837
Trnje-Kruge, Savica, Retkovec, Resnik, Ivanja Reka, Jelkovec, GČ Donji Grad, GČ Donja Dubrava, GČ Gornja Dubrava, GČ Trnje

EKO DERATIZACIJA d.o.o., Črnkovečka 9a, Zagreb
tel: 01 2408 761
Folnegovićevo naselje, Borovje, Cvjetno naselje-Prisavlje, Trnsko-Park mladenaca, Travno, Maksimirsko naselje, Siget, GČ Maksimir, GČ Gornji Grad- Medveščak, GČ Podsljeme, GČ Brezovica, GČ Peščenica-Žitnjak

SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, Zagreb
tel: 01 6116 381
Kajzerica, Gajevo-Staglišće, Horvati-Gredice-Jarun, Prečko, Petrovaradinska, Kosirnikova, Savski Gaj i Trokut, GČ Črnomerec, GČ Trešnjevka sjever, GČ Sesvete (sa Sesvetskim Kraljevcem)

Ukoliko građani imaju upite vezane za komarce i suzbijanje, mogu se obratiti tvrtkama na navedene dežurne telefone radnim danom od 10-14 sati.
OPERATIVNI PLAN ADULTICIDNOG SUZBIJANJA PROLJETNIH VRSTA  KOMARACA NA  PODRUČJU GRADA ZAGREBA
      (u periodu od 12.06. – 18.06.2021., u rano jutarnjem terminu)
 
 
12.06. i 13.06.2021.
 
IVANJA REKA (52 Ha) - Ulica naselja Ivanja Reka
JELKOVEC (47 Ha)
I zona: ograničeno: 144. brigade Hrvatske vojske, Borisa Ulricha, Rimski put, Kneza Ljudevita Posavskog                                                    
II zona: šuma sjeverno od ulice 144. brigade Hrvatske vojske
RETKOVEC (68 Ha)
Ograničeno: Čulinečka cesta, ul. kneza Branimira, Dubovečka ul., Avenija Dubrava
RESNIK (54 Ha) - Ulice naselja Resnik
ŠRC MLADOST- Jarunska ulica,potok Vrapčak, obala Save, Jadranski most
JARUN zeleno područje „TROKUT“ – Aleja Matije Ljubeka, Jarunska obala, nasip potoka Vrapčak, Savski nasip
ŠRC JARUN – Područje okružuje Aleja Matije Ljubeka (uključuje Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka i Otok Veslača).
PETROVARADINSKA – Ograničeno: Petrovaradinska, Obala Save, Aleja Matije Ljubeka, konjički klub Jarun
 
14.06.i 15.06. 2021.
 
TRNJE - KRUGE                                                                                             
Ograničeno: Slavonska, Trnjanska, Grada Vukovara, Vranovina ul., Palić ul., ul. Pile III, ul. Pile I.     
SAVICA                                                                                                   
Ograničeno: Av., V. Holjevca, Slavonska avenija, Av. M. Držića, obala Trnjanskih branitelja
ŠPANSKO-MALEŠNICA
I.zona: ograničeno: Antuna Šoljana, ulica Špansko, Slavka Batušića, između OŠ Tituš Brezovački i Nk Špansko po pristupnoj cesti, Antuna Šoljana, Oranice, Zagrebačka cesta, Zagrebačka avenija, Drage Stipića, Gustava Krkleca, Milana Rešetara, Kotarnica, Marije Radić
II.zona: ograničeno: Stenjevačka, I.B. Mažuranić, Oranice, Antuna Šoljana, Nikole Gučetića, uz južnu stranu Trga Ivana Kukuljevića, Matije Ilirika Vlačića, Antuna Šoljana
III. Zona: zeleno područje uz ul. Jankomir i jezera Dubravica
MAKSIMIRSKO NASELJE : Hondlova, Kneza Branimira, Ravnice, Maksimirska cesta – površina 60
Cvjetno naselje –Prisavlje : Savska c, Slavonska av., Hrvatske Bratske Zajednice, Savski nasip
FOLNEGOVIĆEVO NASELJE: Av.M.Držića, Slavonska av.,Milana Sacha,Trstik, T.Strozzija
BOROVJE: Gardijske brigade Tigrovi, Velikogorička, Miševačka
 
GAJEVO – STAGLIŠĆE – ograničeno: Horvaćanska cesta, Hrvatskog Sokola, Zagrebačka avenija, potok Črnomerec
HORVATI – GREDICE – JARUN: Hrvatskog Sokola, Horvaćanska cesta, Selska cesta, Jarunska ulica
PREČKO: ograničeno: Zagrebačka avenija, ul. Svilkovići, ul. Prečko, Jarnovićeva, Petrovaradinska
KAJZERICA: Ul. R. Cimermana (istočno i sjeverno), Ul. Žarka Dolinara, Rogićeva ul.
SAVSKI GAJ i TROKUT: Avenija Dubrovnik, željeznička pruga, Trokut XIV i Savski gaj put XIII (sa šumom jugoistočno), Remetinečka cesta
KOSIRNIKOVA: ograničeno: ŠRC Jelenovac, Kosirnikova, Dr. A. Šercera, Jelenovac
SLOBOŠTINA: ograničeno: Av. V. Holjevca, Nežićeva ulica, Miškinina, Zahradnikova, Av: V. Holjevca, SR Njemačke, Islandska
SOPOT: ograničeno: SR Njemačke, Av, Dubrovnik, Av. V, Holjevca, Islandska
UTRINE: ograničeno: Sarajevska, Av. Dubrovnik, SR Njemačke, Ukrajinska

16.06.2021.


SIGET: Avenija Dubrovnik, Avenija Vječeslava Holjevca , Park Hrvatske mornarice, Radmanovečka
DUGAVE: ograničeno: S.R. Njenačke, Miškinina ulica, ul. Sv. Mateja, ulica Kramarići, Matunova, ul.Sarajevska, Vatikanska ul.


17.06.2021.

ZAPRUĐE – SREDIŠĆE: ograničeno: Av. V. Holjevca, ul. Damira Tomljenovića, Sarajevska c. Av. Dubrovnik
BUNDEK: ograničeno: Av. V. Holjevca, obala Save do okomice na ul. Savezne Republike Njenačke, ul. Damira Tomljenović
TRNSKO – PARK MLADENACA: Željeznički nasip, Av. Dubrovnik


18.06.2021.


TRAVNO:  Sarajevska c. Ukrajinska ul. Sr Njemačke, Vatikanska


U zaštiti građana od komaraca na području grada Zagreba komarci se suzbijaju provedbom osmišljenog programa čiju provedbu organizira Grad Zagreb. Program je prvenstveno usmjeren na suzbijanje ličinki u vodama stajaćicama, a suzbijanje odraslih (letećih) komaraca provodi se na ograničenim područjima na kojima se tijekom sezone utvrdi povećan broj jedinki.
 
Suzbijanje komaraca na području grada Zagreba provodi se radi smanjenja broja komaraca kao napasnika i potencijalnih prijenosnika zaraznih bolesti.
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo organizira provedbu suzbijanja komaraca na temelju „Programa mjera i Provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području grada Zagreba za 2020. godinu“ i provedenog javnog natječaja putem kojeg su izabrane privatne tvrtke izvoditelji dezinsekcije (za obavljanje dezinsekcije posjeduju rješenje koje je izdalo Ministarstvo zdravstva).
Program mjera i Provedbeni plan dezinsekcije komaraca izrađuje Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Služba za epidemiologiju u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, a na temelju stručnih znanja, epidemioloških indikacija, rezultata dosadašnje provedbe dezinsekcije komaraca na području grada te dobre DDD prakse.
 
Program se operativno provodi neprekidno od ožujka do kraja godine, u zatvorenim prostorima i na otvorenim površinama.
Temeljne mjere suzbijanja komaraca predviđene Programom su:
  • suzbijanje razvojnih oblika (ličinki i kukuljica) komaraca u vodi (u leglima) u zatvorenim i na otvorenim prostorima (larvicidne mjere),
  • uklanjanje legla komaraca koja je moguće ukloniti,
  • suzbijanje letećih jedinki komaraca zamagljivanjem sa zemlje (adulticidne mjere),
  • terenski izvidi prema pritužbama građana na komarce te provedba mjera prema utvrđenoj situaciji,
  • edukacija građana.
Najuspješnija mjera suzbijanja komaraca je suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi, odnosno uklanjanje legla komaraca.
 
Ovisno o dijelu godine u okolišu su prisutne i dominiraju različite vrste komaraca, a sukladno tome provode se potrebne mjere.
U godinama s velikom količinom oborina u proljeće stvaraju se u prirodi brojna raznolika legla komaraca: poplavljene površine, kanali, udubine tla u šumama, duplje drveća te druge stajaćice bez prirodnih neprijatelja ličinki komaraca. Dolaskom toplih dana iz navedenih legla izlijeću odrasle (leteće) jedinke proljetnih vrsta komaraca. Na području grada Zagreba dio tih jedinki dolijeće (migrira) iz okolnih područja koja su izvan granica grada Zagreba, poplavljenih područja uz rijeku Savu. Aktivnost proljetnih vrsta u Zagrebu traje svega nekoliko tjedana.
Tijekom ljeta smetnju građanima stvaraju vrste komaraca koje se uglavnom razvijaju u dvorištima i vrtovima, u raznolikim leglima koja najčešće nastaju radi neznanja i nemara ljudi: otvorene posude s vodom (kante i bačve), različiti predmeti u kojima se nakuplja kišnica, gume na otvorenome, vaze na grobljima, voda u pliticama lonaca za cvijeće, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane, začepljeni oluci, voda u slivnicima na ulici te različite druge nakupine vode.
 
Suzbijanje razvojnih oblika komaraca u leglima (larvicidne mjere) provode se od sredine ožujka u svim do sada zabilježenim leglima komaraca na području grada kontinuirano svakih dva tjedna, što uključuje navedena raznolika prirodna legla komaraca, potoke s taložnicama i retencijama, te ostala legla kao što su gume u dvorištima tvrtki koje posluju gumama, vrtove s bačvama i kantama s vodom na području grada te brojna druga mjesta.
Osim u navedenim leglima koja su stalna, suzbijanje komaraca obavlja se u svim leglima koja se pronađu tijekom terenskih izvida, a najčešće su u privatnim dvorištima i vrtovima.
Nakon pritužbe građana na komarce, izvoditelji suzbijanja komaraca obavljaju terenski izvid na adresama građana koji se žale, što uključuje pregled područja gdje osoba živi (adresu prijave i okolno područje), edukaciju građana o uklanjanju legla te prema utvrđenoj situaciji provedbu suzbijanja komaraca.
Najuspješnija mjera suzbijanja komaraca je uklanjanje legla komaraca (ako je moguće) i suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodi.
 
Suzbijanje letećih jedinki komaraca (adulticidne mjere) provodi se kada komarci predstavljaju izrazitu smetnju građanima, odnosno u slučaju vrlo brojnih populacija komaraca na područjima koja su gusto naseljena ili ih u rekreacijske i druge svrhe koristi veći broj građana. Proljetne vrste komaraca brojnije su u južnim dijelovima grada, bliže rijeci Savi. Stoga je i suzbijanje letećih jedinki proljetnih vrsta komaraca uglavnom usmjereno na južne dijelove grada. Aktivnost proljetnih vrsta traje dva do tri tjedna, nakon čega prirodno opada.
Adulticidno suzbijanje proljetnih jedinki komaraca provodi se tijekom lipnja i početkom srpnja, ovisno o utvrđenoj brojnosti komaraca i vremenskim uvjetima.
Suzbijanje odraslih jedinki tijekom ljeta (tigrasti komarci i druge vrste) provodi se od srpnja do rujna, na ograničenim malim površinama na kojima se utvrdi povećan broj i izraženo dosađivanje komaraca.
Suzbijanje letećih komaraca sa zemlje obavlja se metodom zamagljivanja (hladni ili topli postupak) pomoću uređaja koji se nalaze na vozilima ili pomoću ručnih zamagljivača. Navedeni način suzbijanja je dobro uočljiv, bučan, a ponekad ga prati i neugodan miris vrlo sitnih kapljica otopine koje lebde u zraku. Većina građana smatra da je takav način najbolji za suzbijanje dosadnih napasnika. No, takvo uvjerenje je pogrešno: metode suzbijanja letećih komaraca su slabo učinkovite, štetne za neciljane vrste i štetne za okoliš.
Suzbijanje komaraca avionom iz zraka u RH u naseljenim područjima je zabranjeno 1992. godine i od tada se u gradu Zagrebu ne provodi. Premda su aviotretmani najvidljiviji oblik suzbijanja komaraca, među mjerama za suzbijanje komaraca su najmanje učinkoviti, dugoročno bez učinka, a mogu biti pogubni za neciljane vrste i štetni za okoliš.
 
Osim navedenih mjera, važan dio suzbijanja komaraca je aktivna pretraga terena, otkrivanje do tada nepoznatih legla komaraca te provedba mjera suzbijanja komaraca prema utvrđenome.
 
 
Aktivno i odgovorno se uključimo u sprječavanje razvoja komaraca!
 
Razvojni ciklus komaraca na ljetnim temperaturama traje 5 do 7 dana, što znači da se u okolišu stalno razvijaju nove jedinke komaraca. Česte kiše uz visoke temperature pogoduju stvaraju brojnih legla komaraca u okolišu, a važnu ulogu imaju brojni građani koji vrlo često radi nepažnje, nemara i neznanja svojim svakodnevnim aktivnostima stvaraju legla komaraca u dvorištima i vrtovima.
 
Građani odgovornim ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju. Potrebno je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.
Ako Vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli.
 
Uklonimo legla komaraca! Kako?
 
• Ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, staklenke, igračke, odbačene predmete, automobilske gume te druge vrste posuda.
• Redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu.
• Spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom.
• U vaze za cvijeće na grobljima staviti pijesak ili zemlju, prirodno cvijeće zamijeniti umjetnim.
• Propisno odlagati krupni otpad.
• Održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane.
• Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija).
• Folije (cerade, tende i sl.) postaviti na način da u njima nije moguće zadržavanje vode.
• Propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima:
- redovito uklanjati gume koje se ne koriste
- prazniti vodu iz guma, gume slagati u obliku piramide i prekriti ih nepropusnom folijom tako da se na foliji ne zadržava voda.
• Održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene.
• Održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.
Za mirniji i zdraviji život bez komaraca važno je sudjelovanje svakog pojedinca!
 
Više potražite na stranici: http://www.stampar.hr/hr/komarci
 
Tekst pripremio: Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Služba za epidemiologiju
 
 
Ako vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, a niste uspjeli pronaći legla komaraca u Vašoj okućnici, možete pozvati u pomoć tvrtku zaduženu za suzbijanje komaraca na području Vašeg stanovanja i potražiti pomoć. Tvrtka će obaviti izvit kod Vas i Vaših susjeda, pokušati pronaći legla komaraca i poduzeti potrebne mjere suzbijanja.