clanak False

1. Lista višestambenih zgrada koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada

14.05.2024.
Grad Zagreb 5. siječnja 2024. godine objavio je Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na nadoknadu troškova imaju suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Zagreba koji su nakon 8. ožujka 2022. imali ili će u 2024. g. imati troškove vezane uz izgradnju boksa, zatvaranje postojećeg boksa ili zatvaranje vrata smetlarnika, te ugradnju master cilindara/ključa ili šifrarnika na boks ili na smetlarnik i prilagodbu vrata za šifrarnik.

Zahtjevi se mogu podnijeti do 31. prosinca 2024. Podnositeljima zahtjeva kojima je odobrena nadoknada troškova, sredstva će se uplatiti na račun zajedničke pričuve suvlasnika višestambene zgrade najkasnije u roku od 60 dana od dana utvrđivanja popisa.

Na 1. Popis višestambenih zgrada kojima će se nadoknaditi troškovi nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada uvršteno je 58 podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

Preostali zahtjevi su još uvijek u obradi te će, ukoliko ispune sve uvjete navedenog Javnog poziva, biti uvršteni na II. Popis višestambenih zgrada kojima će se nadoknaditi troškovi nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada