landing

Poljoprivreda i šumarstvo


Grad Zagreb se prostire na području od 640 km2, 64.000,00 ha, a teritorijalno je ustrojen u 70 naselja.

Njegove gotovo 2/3 površine čine šume i poljoprivredna zemljišta, a 34 ruralna i subruralna naselja su izvan građevinskih područja naselja urbane jezgre.

Šume i poljoprivredno zemljište su Ustavom zaštićena prirodna dobra o kojima posebno skrbi država i Grad Zagreb. Na području Grada Zagreba šume pokrivaju gotovo 1/3 njegove ukupne površine ili 19.200 ha, a opstale su stoljećima te su kao rijetko gdje autohtone i prirodne strukture, dobro očuvane pa su svojevrsne gradske oaze. Karakterizira ih različitost biljnih i životinjskih vrsta i zajednica, a iznimno su važne endemske biljne i životinjske vrste.
Šume na području Grada Zagreba su višenamjenske, a o njihovoj općekorisnoj i socijalnoj funkciji Grad Zagreb sustavno skrbi te ih održava i unaprjeđuje kao prostore za odmor i rekreaciju, ekološki i lovni turizam.

Poljoprivredno zemljište čini 1/3 površine Grada Zagreba ili gotovo 23.000,00 ha.
Prostor u kome je stacionirana glavnina poljoprivredne proizvodnje u Gradu Zagrebu je drugačiji od ruralnih prostora u klasičnome značenju, i po svojoj ulozi, i po svojoj važnosti.
Grad Zagreb provodi lokalnu poljoprivrednu politiku održivog razvoja poljoprivrede i ruralnog prostoru u bližem i u širem okruženju koja u obzir uzima značaj Zagreba kao tržišnog središta te sve njegove prirodne uvjete koji određuju prioritetna područja za poljoprivredne proizvodne grane. Ciljevi te politike su: zaštita poljoprivrednog zemljišta, modernizacija primarne poljoprivredne proizvodnje i pokretanje prerade poljoprivrednih proizvoda, razvoj agroturizma, otvaranje tematskih cesta te označavanje i brendiranje poljoprivrednih proizvoda.

Poslovi i aktivnosti zaštite i skrbi o životinjama obuhvaćaju propisivanje uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca, utvrđivanje područja grada Zagreba na kojima je dopušteno držanje domaćih životinja i osiguravanje rada higijeničarske službe koja obavlja poslove uklanjanja s javnih površina životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Osiguravanje rada info centra za napuštene i izgubljene životinje i smještaj izgubljenih, pronađenih, ranjenih i zlostavljanih životinja u gradskom skloništu u Dumovcu osigurava Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba.