clanak False

Arhiva

09.06.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 07.06.2019.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 05.02.2019.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 06.11.2018.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 13.07.2018.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 14.05.2018.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - stanje na dan 28.02.2018.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 28.12.2017.


Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 08.12.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 06.11.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 29.09.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 14.07.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 30.06.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada stanje na dan 09.06.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 02.06.2017.

Lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada – stanje na dan 26.05.2017.