clanak False

Gradišćanska ulica 27. 03. - 07.06. 2023.

24.03.2023.
Od ponedjeljka, 27. ožujka 2023. do utorka, 27. lipnja 2023., zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja Gradišćanske ulice bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, na način da će se uspostaviti jednosmjerni tok prometa od istoka prema zapadu, točnije od k.br. 22b do k.br. 32.
 
Tijekom izvođenja radova bit će onemogućeno kretanje pješaka u zoni radova te će pješaci biti preusmjeravani prema smjeru Selske ceste i Prilaza baruna Filipovića. Pristup javnim i privatnim garažama biti će neometan.
 
Naime, kako bi se omogućilo sigurnije i kvalitetnije korištenje predmetne prometnice, izvodit će se radovi na rekonstrukciji nogostupa, parkirališne površine i javne rasvjete te uređenju zelene površine, a bit će postavljena i nova ograda uz pojas HŽ-a. Osim toga, duž prometnice i nogostupa s južne strane novouređene prometnice izvest će se okomita i uzdužna parkirališna mjesta. Oborinska (površinska) odvodnja bit će riješena ugradnjom novih betonskih kanalica i izmještanjem slivnika koji se spajaju na postojeću kanalizaciju. Na pješačkoj stazi sa sjeverne strane Gradiščanske ulice predviđeno je postavljanje tri stupa javne rasvjete visine 4 m, dok će se s južne strane postaviti šest stupova javne rasvjete visine 6 m.
 
Molimo sugrađane za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.