clanak False

Izdavanje potvrde glavnog projekta

02.07.2019.
Izdavanje potvrde glavnog projekta
Potvrdom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima odnosno s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom. Prije izdavanja izmjene građevinske dozvole za izmjene kojima se utječe na ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara, a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima, te radi građenja građevina i izvođenja radova određenih Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima. Izdavanje potvrde glavnog projekta traži projektant putem upravnog tijela putem kojega je tražio utvrđivanje posebnih uvjeta. Uz traženje izdavanja potvrde glavnog projekta, projektant prilaže glavni projekt u elektroničkom obliku.

OBRAZAC – izdavanje potvrde glavnog projekta