clanak False

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

26.08.2022.
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“

Obrasci zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena su sastavni dio (prilog) Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/2020).
Obrasci se mogu preuzeti na slijedećem linku:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/procjena-vrijednosti-nekretnina-8292/8292.

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se poštom, osobno na urudžbeni zapisnik (soba 40) u Vodnikovoj 14 ili na službeni mail: vrednovanje@zagreb.hr., a može se i podnijeti putem online servisa za građane e-Pisarnica prema uputama u nastavku.
Sve informacije mogu se dobiti na tel: 616-6243; 616-6267; 616-6221; 610-0355; 616-6283; 610-0325; 616-6276; 610-0320.
Upravne  pristojbe potrebno uplatiti sukladno Tar. br. 1. i Tar. br.  19. st. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21).
Za zahtjev i izvadak – iznos od 20,00 kn+180,00 kn potrebno uplatiti na Račun br.: HR3423600001813300007; Poziv na broj: HR68 5703-OIB za pravne osobe; HR68 5711-OIB za fizičke osobe; Primatelj: Proračun Grada Zagreba; Svrha: upravna pristojba – ZKC/ Klasa.
Napomena: U ćeliji svrha plaćanja, obavezno navesti Klasu spisa ili opisati zahtjev (k.č, k.o, vrsta pravnog posla, vrsta nekretnine, datum zahtjeva).

ZA ZAHTJEVE PODNESENE PUTEM ON LINE SERVISA  e-Pisarnica
 
Zahtjev se može podnijeti putem navedenog servisa  na koji je način omogućen dohvat elektroničke isprave – izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena.
Servis je dostupan na web stranicama Grada Zagreba na poveznici ePisarnica. Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena u elektroničkom obliku biti će zaprimljen elektronički u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

NAPOMENA:
Na zahtjev podnesen u sustavu e-Građani ne plaća se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17).
Za izvadak plaća se pristojba u iznosu od 180 kn sukladno Tar.br. 50. st.2. navedene Uredbe kako je ranije opisano.


Detaljne upute za korisnike