clanak False

Izvještaj o radu snaga zaštite i spašavanja Grada Zagreba za 2014.

09.01.2015.
Tijekom 2014. godine snage zaštite i spašavanja Grada Zagreba obavile su ukupno 21 059 hitnih intervencija (2013. obavljeno je 23 610 intervencija).
Najveći broj hitnih intervencija obavile su ekipe Zavoda za hitnu medicinu i to 16 782 ( u 2013. obavljeno je 19 291), dok su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) obavili ukupno 4243 hitnih intervencija u kojima je sudjelovalo 17 247 vatrogasaca (2013. obavljeno je 4 198 hitnih intervencija). Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb koja djeluje na području Medvednice obavila je ukupno 54 hitne intervencije potrage i spašavanja (2013. obavljeno je 121 hitnih intervencija).
 
Zavod za hitnu medicinu Zagreb prošle godine obavio je 16 782 intervencija hitne medicinske pomoći. Obavljeno je 2 603 intervencija I. stupanja hitnosti, odnosno intervencija prema životno ugroženim osobama.  Pored toga, 14 179 obavljenih intervencija su intervencije  II stupanja hitnosti, u koje spadaju intervencije prema potencijalno životno ugroženim osobama.
 
Javna vatrogasna postrojba obavila je ukupno 2 967 hitnih intervencija. Hitne intervencije u slučaju izbijanja požara obavljene su u 958 slučaja, uz sudjelovanje od 5730 pripadnika JVP-a. Tehničke intervencije obavljene su u 1690 slučaja, uz sudjelovanje 5381 pripadnika JVP-a. Ostale intervencije obavljene su u 319 slučaja, uz sudjelovanje 1470 pripadnika JVP-a.
Dobrovoljna vatrogasna društva obavila su ukupno 1276 hitnih intervencija u kojima je sudjelovalo 4666 pripadnika DVD-a.  
Zanimljivo je da je u prošloj godini najveći broj vatrogasnih intervencija bio povezan s ispumpavanjem, točnije njih 1 111 i to mahom u ljetnom periodu zbog obilnih i naglih pljuskova.
 
Pored toga, prošle godine u  periodu od 22. 05. do 8. 06. Ured je pružao pomoć poplavljenim područjima. Osim materijalne pomoći na teren u Slavoniju je otišlo 18 zagrebačkih vatrogasaca s pet vozila koji su pružali su pomoć u sanaciji poplavom pogođenih područja i šest ronioca pripadnika Specijalističkog tima Civilne zaštite za spašavanje na vodi i iz vode koji su spašavali ljude, imovinu i životinje. 
 
Djelatnici Ureda za upravljanje u hitnim situacijama upravljali su i sudjelovali u radu ne terenu u svim značajnijim intervencijama i to u njih 60. Najveća i najkompleksnija intervencija jest bila intervencija gašenja požara u pogonu C.I.O.S.