clanak False

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima

19.04.2017.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima trajat će u Gradu Zagrebu od 11. siječnja do 9. veljače 2010. godine

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke Studije u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4 radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak, 26. siječnja 2010. u 17 sati u „Plavoj dvorani“ u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Odjel za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.  
Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat: gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje i ostalim pratećim sadržajima na javnu raspravu 


Arhiva