clanak False

Minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

27.10.2017.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22), Grad Zagreb kao jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, nadležan je za izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Rješenje Ured donosi temeljem nalaza Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost kojeg je imenovao gradonačelnik. Mjerila za pružanje socijalnih usluga propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj 6101 247. 

Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: uprava.socijalnazastita@zagreb.hr  ili osobno na Trgu Stjepana Radića 1.