clanak False

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godinu 2021./2022.

18.06.2021.
Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/13 i 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (NN 55/2021), Grad Zagreb i srednje škole u Gradu Zagrebu.