clanak False

Natječaji

19.04.2017.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01 i 11/02 – ispr.) i Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), u daljnjem tekstu Odluka) kontinuirano već niz godina sufinancira programe ili projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koji su od interesa za Grad Zagreb.

Odlukom su utvrđeni slijedeći programi/projekti od interesa za Grad Zagreb:

1. programi/projekti od socijalnog značenja;

a) socijalnog i humanitarnog značenja,

b) prevencije neprihvatljiva ponašanja djece i mladeži;

2. programi/projekti socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom;

 

Financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata dodjeljuju se javnim natječajem. Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 200.000,00 kn. Prikupljanje prijava na natječaj i otvaranje zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja, procjena programa/projekata koji zadovoljavaju uvjete natječaja, podnošenje izvješća gradonačelniku o provedenom natječaju te predlaganje odabranih programa/projekata i visini financijske potpore vrši Povjerenstvo za odabir programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11).